تذکر: توجه نمائید شماره تماس شما نمایش داده نمی شود درصورت تماس از طرف خریدار با شما تماس گرفته می شود در صورتیکه تمایل دارید خود پاسگو خریدار باشید و مستقیم با شما تماس بگیرند در قسمت درج تبلیغ ملک هم ، مشخصات ملک خود راکامل وارد نمائید و شانس فروش ملکتان را افزایش دهید